DUGNAD!

Det planlegges for øyeblikket ingen nye dugnader.